ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Sabine Martens, gevestigd te Brugge.

CONSULTEN
- alle prijzen zijn incl. BTW.
- alle verstrekte informatie is strikt persoonlijk en mag niet doorgegeven worden aan derden.
- ik kies er bewust voor om geen adviezen te doen via mail. Uitleg 'face to face' is super waardevol. Dezelfde info kan ik nooit meegeven in een mail.
Bij vragen, vraag ik je een bijkomend advies te boeken.

DOOR SABINE GEORGANISEERDE ACTIVITEITEN
- Inschrijving voor een activiteit kan per e-mail of per telefoon. Bij aanmelding gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Enkele dagen voor de aanvang van de activiteit ontvangt u alle praktische gegevens.
- De consument is pas definitief ingeschreven na het overschrijven van het cursusbedrag.
- Sabine Martens heeft het recht een cursus te annuleren. Er zal bij annulering steeds naar gestreefd worden dit zo vroeg mogelijk voor de geplande aanvang bekend te maken. Een eventueel reeds betaald deelnamebedrag wordt terug betaald.
- Bij afwezigheid van Sabine Martens wordt in overleg met de cursisten besloten de uitgevallen les op een later tijdstip in te halen.
- De uitgereikte cursusmaterialen zijn eigendom van Sabine Martens. Ze mogen alleen worden gebruikt door de betreffende consument en niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of doorgegeven aan anderen.
- Sabine behoudt zich het recht voor aanvang van een activiteit eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld data door te voeren. Als deze voor de consument van toepassing zijn, wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval kan de consument binnen twee weken schriftelijk de aanmelding intrekken. De consument ontvangt dan een volledige terugbetaling van het betaalde bedrag.

WAT TE DOEN BIJ ANNULATIE van een advies of inschrijving voor een kookles of workshop:
- Tot 1 maand voor de activiteit, betaal je 10€ administratiekosten,
- Tot 7 dagen of 1 week voor de activiteit wordt er 30% annulatiekosten aangerekend.
- Binnen de 7 dagen voor de aanvang of als je niet komt opdagen, is geen terug betaling mogelijk.